Over Ons

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van de duurzaamheid en ondersteuning van breed-maatschappelijke projecten in 2 participatiegebieden rond de dorpen: Hattem, Zalk, de Zande, Kamperveen, Hattemerbroek en Wezep.

Het duurzaamheidsfonds zal ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Er zullen investeringen worden gedaan in maatschappelijke en duurzame projecten.

Aanvragers hoeven niet in de gemeente of de regio gevestigd te zijn, maar hun aanvragen moeten wel bestemd zijn voor projecten in de participatiegebieden.

Bijdragen aan particulieren en op winst gerichte organisaties zijn nadrukkelijk uitgesloten van ondersteuning.

Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld op datum van ontvangst. Gezien de maximaal beschikbare geldmiddelen geldt het principe elk jaar: OP = OP 

Waar we voor staan

  • Vinden van draagvlak in de participatiegebieden van het windpark.
  • Beoordelen van binnengekomen aanvragen.
  • Duurzame initiatieven ondersteunen.
  • Toekennen van subsidie.

De Stichting DWH bestaat uit:

Voorzitter – Jan van de Wiel

Secretaris – Marga Hoogendoorn

Penningmeester – Henk van de Haar

Zakelijke informatie
NL41 INGB 0674 7690 15
KVK –  83751092